ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΤΑΞΗ
 

Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών (Δ.Ν.Α.), ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 με το νόμο 2327 (Φ.Ε.Κ. 156/31-7-95).

Το Δ.Ν.Α. εντάσσεται στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) -πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών- του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά, το Τ.Ε.Α.Π.Η. έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του Διδασκαλείου.

Δ.Ν.Α.  

 

 

 

             

 

 

                           

Ε.Κ.Π.Α.

 

 

Διεύθυνση:                                      Ιπποκράτους 31, 5ος όροφος

                                                                                 10 680,  Αθήνα  

Τηλέφωνα:                                      210 3688551, 210 3688552, 210 3688554

 Fax:                                                210 3688551

 


 This web site has been designed and developed by Th. Ketas.
You can send any comments and suggestions to webmaster.
Last updated: 09-Μαϊ-2008.